Hồ Chí Minh chân dung một con người ( Phim )

Một trong những bộ phim tư liệu hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sản xuất nhân dịp 100 năm ngày sinh của Người (năm 1990).

Đạo diễn: Bùi Đình Hạc, Lê Mạnh Thích
Kịch bản Biên kịch: Bành Bảo
Lời bình: Nguyễn Đình Thi
Quay phim: Lê Mạnh Thích


Translate