Hồ Chí Minh chân dung một con người ( Phim )

Một trong những bộ phim tư liệu hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sản xuất nhân dịp 100 năm ngày sinh của Người (năm 1990).

Đạo diễn: Bùi Đình Hạc, Lê Mạnh Thích
Kịch bản Biên kịch: Bành Bảo
Lời bình: Nguyễn Đình Thi
Quay phim: Lê Mạnh Thích


Phát hiện gần 1.000 trang tư liệu quý về về Nguyễn Ái Quốc tại Nga


Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minhcho biết: sau một tháng (25/11-25/12/2006) làm việc tại kho lưu trữ Lịch sử chính trị xã hội Nga (tại Liên bang Nga), đoàn đã thu thập được gần 1.000 trang tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Pháp, Nga, Anh.


Translate