Tác Phẩm


Tác phẩm 

Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
Đường kách mệnh (1927)
Con rồng tre (1922)

Nhật ký trong tù (1942, thơ) 

Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (bút danh Trần Dân Tiên )
Vừa đi đường vừa kể chuyện (bút danh T. Lan)

Truyện ngắn

  • Pari (1922, Nhân đạo), 
  • Lời than vãn của bà Trưng trắc (1922, Nhân đạo)
  • Con người biết mùi hun khói (1922, Nhân đạo)
  • Vi hành (1923, Nhân đạo)
  • Đoàn kết giai cấp (1924, Người cùng khổ)
  • Con rùa (1925, Người cùng khổ)
  • Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (1925, Người cùng khổ) 

Translate