Nguyễn Ái Quốc và kiều bào

Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Trong khi tìm đường cứu nước, vào những năm hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã khởi xướng và đặt nền móng cho công tác vận động kiều bào. 
Theo baodatviet.vn

Nguyễn Tất Thành, sau này là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đến Pháp vào năm 1911. Người chỉ dừng chân ngắn ngày ở đây, rồi đi tiếp sang nhiều nước khác với chủ đích tìm hiểu trên một bình diện rộng hơn hoàn cảnh của nhân dân những nước bị đô hộ và của người lao động tại các “mẫu quốc”.

Bản án chế độ thực dân Pháp


- Trích từ Bách khoa toàn thư mở  - Bản án chế độ thực dân Pháp (tiếng Pháp: Le Procès de la colonisation française) là một tác phẩm chính luận do Nguyễn Ái Quốc viết bằngtiếng Pháp và được xuất bản năm 1925- 1926 trên một tờ báo của Quốc tế Cộng sản có tên Imprékor.

Nội dung

Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục
Chương 1: Thuế máu
Chương 2: Việc đầu độc người bản xứ
Chương 3: Các quan thống đốc
Chương 4: Các quan cai trị
Chương 5: Những nhà khai hoá
Chương 6: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị
Chương 7: Bóc lột người bản xứ
Chương 8: Công lí
Chương 9: Chính sách ngu dân
Chương 10: Chủ nghĩa giáo hội
Chương 11: Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ
Chương 12: Nô lệ thức tỉnh
Phụ lục: Gửi thanh niên Việt Nam

Translate