Việt Nam cần tỉnh táo trước khiêu khích của Trung Quốc


Ảnh: PetroTimes.
Tàu Viking 2 của Việt Nam. Ảnh: PetroTimes.

"Trung Quốc đang thử thách, khiêu khích và chờ đợi sự mất bình tĩnh của chúng ta. Thời gian tới Trung Quốc không dừng lại mà sẽ còn tiếp tục có những hoạt động mạnh", nguyên trưởng ban biên giới Chính phủ đánh giá.

Translate